Tin tức

Pallet là gì

Ngày đăng: 16/05/2019 , Lượt xem:

Pallet là cấu trúc mặt phẳng dùng để cố định hàng hóa khi hàng được nâng lên bởi một xe hay tời nâng hoặc các thiết bị khác. Pallet có cấu tạo cơ bản của một dơn vị tải cho phép di chuyển và sắp xếp hàng hóa một cách hiệu quả

Mon - Sat: 9:00 - 17:15 Sunday CLOSED