THÔNG TIN CÔNG TY

THÔNG TIN CÔNG TY

  • 08/1984 :     Sau khi rời Pioneer, Oishi Yasuno thành lập công ty Koei Industrial tại quận Minato, Tokyo, Nhật Bản.

                                  After leaving Pioneer, Oishi Yasuo established Koei Industrial Company in Minato District, Tokyo, Japan.

  • 11/2008:      Thành lập nhà má Hitachi tại địa chỉ 1529 Yokobori, Naka-Shi, Ibaraki Perfecture, Nhật Bản.

                                  Established Hitachi factory in 1529 Yokobori, Naka-shi, Ibaraki, Japan.

  • 07/2009:      Nhận chứng chỉ ISO 9001.

                                  Received certificate ISO 9001.

  • 10/2011:      Thành lập công ty TNHH Koei Việt Nam tại Tp.HCM, Việt Nam.

                                   Established Koei Viet Nam Limited company in Ho Chi Minh City, Viet Nam.

  • 08/2012:      Thành lập Công ty Koei Toda Industries tại Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương.

                                   Established Koei Toda Industries Co., ltd at My Phuoc 3, Ben Cat, Binh Duong.

Thứ 2 - Thứ 7: 9:00 - 17:15 Chủ nhật: Nghỉ